Ontwikkelingsstimulatie

Jonge kinderen zijn volop in ontwikkeling, ze ontwikkelen veel verschillende vaardigheden. Elk kind ontwikkelt zich op een andere manier, in een ander tempo. Het ene kind praat al volop, terwijl een ander kind zich motorisch beter ontwikkelt.

Voor een groot deel ontwikkelt een kind vanzelf, ze verwerven kennis en vaardigheden door actief betrokken te zijn bij mensen, materialen, gebeurtenissen en ideeën. Kinderen leren omdat ze van zichzelf gemotiveerd zijn. Er moet daarom ruimte zijn voor het eigen initiatief van kinderen. Ze moeten eigen doelen kunnen stellen en keuzes kunnen maken. Toch hebben ze hiernaast ook stimulatie nodig om zich zo optimaal mogelijk te ontwikkelen. Wij kijken goed naar kinderen en proberen ze net een stapje verder te krijgen in hun ontwikkeling dan ze uit zichzelf zouden doen. Kinderen merken hier niks van, die spelen en ontdekken terwijl wij zo goed mogelijk bij hun ontwikkelingsbehoefte aan proberen te sluiten.

Vygotsky sprak over de ‘zone van naaste ontwikkeling’. Interactie met de sociale omgeving is erg belangrijk voor jonge kinderen, daar leren ze van. Pedagogisch medewerkers kunnen ervoor zorgen dat een kind net iets meer geprikkeld wordt, zodat het net wat meer leert dan het al zelfstandig kan.

Kinderen leren het meeste van activiteiten die betekenisvol voor hen zijn. Betekenisvol houdt in dat het passend is bij de belevingswereld (leeftijd, ontwikkelingsniveau, ervaring, eigenheid) van het kind. Het werken met thema’s is betekenisvol voor kinderen net zoals situaties uit het dagelijks leven van een kind. Wij proberen daarom goed aan te sluiten bij de belevingswereld, om kinderen uit te dagen zich verder te ontwikkelen.

Ontwikkelingsstimulering begint al bij de baby’s. Wij praten veel tegen baby’s en zorgen voor uitdagend speelmateriaal. Elke dag lezen we alle kinderen voor na het middageten om de taalontwikkeling te stimuleren. Door samen te spelen wordt de sociaal emotionele ontwikkeling van kinderen gestimuleerd. Ook komen er nog veel andere ontwikkelingsgebieden aan bod in spel. Kinderen leren de hele dag door, zonder dat ze hier zelf iets van merken.

Uk & Puk
We werken met het VVE programma Uk & Puk. VVE betekent Voor en Vroegschoolse Educatie. Uk & Puk richt zich op het stimuleren van de brede ontwikkeling van kinderen binnen kinderdagverblijven, dus kinderen van 0 – 4 jaar. Binnen het programma wordt aandacht besteed aan doelen op het gebied van de spraak- en taalontwikkeling, de sociaal-emotionele ontwikkeling en de motorische en zintuiglijke ontwikkeling. Daarnaast komt ook de rekenontwikkeling aan bod. Het is ontwikkeld voor kindercentra, daarom volgt het programma het dagritme van een kinderdagverblijf. Wij kunnen de activiteiten op verschillende momenten binnen ons dagritme uitvoeren. Tijdens het eten, verschonen en buiten spelen komen er bijvoorbeeld ook al activiteiten aan bod. De eigen inbreng van kinderen is hierbij erg belangrijk. De activiteiten bevatten veel mogelijkheden voor interactie en communicatie tussen pedagogisch medewerker en kinderen en tussen kinderen onderling. Hier leren kinderen veel van. Uk & Puk bevat tien thema’s gericht op kinderen van 0 tot 4 jaar en een thema met activiteiten voor peuters die bijna naar de basisschool gaan.

Inrichting ruimte
Onze ruimte is zo ingericht, dat ieder kind optimaal kan spelen en leren. We werken met verschillende hoeken, dit stimuleert om keuzes te maken en naar die keuzes te handelen.
De tuin is zo ingericht dat kinderen hier hun energie kwijt kunnen en kunnen ontdekken. De grove motoriek wordt bevordert door steppen, fietsen en rennen. Ook is er een moestuin, een zandbak en een ontdek en voel pad waar kinderen met blote voetjes overheen kunnen lopen.